FOREDRAG

Jan-Robert Henriksen kommer her i en ny innpakning. Komikeren setter humor som dagsorden i et foredragsformat. Et miniseminar som vil glede og gi deg ny lærdom, og ikke minst gapskratt til glede for alle. Ideelt for lange fagdager, seminarer og events.

Foredragene tilpasses rundt disse emnene:
- Humor og ledelse
- Humor i omstillingsprosesser
- Humor og salg
- Humor og etikk/omdømme
- Humor og medisin
- Humor og kreativitet.

Påstand!
Presset på ledere og arbeidstagere er hardere enn tidligere. De stadige endringene virker stressende. Derfor har man behov for ferdigheter man ikke trengte for noen år siden. Humor er en slik ferdighet. Den skaper fleksibilitet og gir evnen til å komme seg raskt etter motgang.
Lær hverdagsfilosofi for villfarne sjeler.

(c)2013 madmandesignlab.com