Jan-Robert Henriksen er foredragsholder og komiker. Hans målsetting er å være Norges morsomste foredragsholder.