FOREDRAG

HUMORENS BETYDNING

Ledelse

Foredrag: Ledelse er komplekst

Ledelse er et komplekst arbeidsfelt hvor strukturell evne skal kombineres med emosjonell kunnskap. Humor er en genetisk nedarvet egenskap som kan utvikles som en muskel og implementeres som et verktøy i en virksomhet. Forståelse av humor vil bidra til smidigere ledelse.

Jan-Robert Henriksen Foredrag ledelse

Omorganisering

Foredrag om omorganisernig: Presset på ledere og arbeidstakere

Presset på ledere og arbeidstakere er hardere enn tidligere. De stadige endringene virker stressende. Derfor har man behov for ferdigheter man ikke trengte for noen år siden. Humor er en slik ferdighet. Den skaper fleksibilitet og gir evnen til å komme seg raskt etter motgang.

Jan-Robert Henriksen på scenen

Omdømme. Etikk

Foredrag om omdømme og etikk: Etisk forankring vs. humor.

Med unntak av institusjonell humor, bør virksomheter ha enkle kjøreregler for hva som er god humor. To basisregler er: Le med, kontra le av. Virksomheter og offentlige tjenesteytere har en stor synlig kontaktflate utad. Humorregler kan bidra til godt omdømme.

Jan-Robert Henriksen med kaffekopp

Kreativitet

Foredrag om kreativitet: Samfunnets raske endringer

Samfunnets raske endringer krever evne til forandring. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer innen alle fag og i alle situasjoner. Humor er en av generatorene til kreativitet. Kreativitet er blant annet mot til å bryte konvensjoner og tenke nytt.

Jan-Robert Henriksen kreativt bilde

Presentasjonsteknikk

Foredrag innen presentasjonsteknikk: Bli hørt

Et praktisk rettet foredrag om kjente og ukjente presentasjonsteknikker til bruk i plenum. Inneholder forslag til introduksjoner, mellomspillet og avslutninger. Hvordan hanskes med nerver og skape interesse. Ideelt for alle som en gang skal tale, selge og presentere et budskap.

Jan-Robert Henriksen med snakkende hånd

Referanser

Tannhelsetjenesten Telemark
6.9.17

«Jan-Robert er sammen med sine venner en profesjonell komiker og foredragsholder; Godt forberedt. Lett å samarbeide med. Fantastisk morsom. Strålende levert.»
- Gunhild Anette Eriksen
NAV Fredrikstad
26.1.17

«....veldig fornøyd med foredraget. Vi synes du var morsom, rasende festlig og med gode prestasjoner.»
- Solfrid Tlf. 920 34752
Namsfogden i Telemark
15.12.16 / Skien

«Satte omstilling på agendaen så lattermusklene fikk kjørt seg. ....... Selv omstilling ble morsomt».
- Bente Tlf. 958 83802
Vestfold Høyre
6.1.17 / Sandefjord

«Du er helt Konge»
- Trine Aakermann
Allbota Losje
11.3.17

«Utrolig bra, Jan-Robert. Ingen øyne var tørre. Vi er KJEMPEFORNØYDE»
- Roy Hetlelid 
Tlf. 481 40505

HUMOR SELGER

Jan-Robert Henriksen

Jan-Robert Henriksen er en veteran i norsk formidlingsindustri.  Han har stått på de største scenene i Norge og Sverige, og også gjestespilt utenfor Norden.  Da tallet nådde over 3000 forestillinger sluttet han å telle.

Politimann, etterforsker og jurist

Henriksen er født og oppvokst på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Han er utdannet politi med spesialutdannelse som etterforsker og siden et masterstudie  i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Muligens er dette et diametralt motstykke til hans store lidenskap – humor.  Henriksen har kombinert begge jobbene.  Både som lovforvalter, og livet på skrå bredder.

Jan- Robert har gjestet et utall TV show. Flere ganger har han fått låne TV-ruta alene med sine egne TV-show, hvor han leverer sine buktalerfigurer på en måte som er unik i nordisk showbizz.

Infotainment

Hans teoretiske og praktiske erfaring med humor genererte siden foredragene.  De vokste fram fra starten på 2000 tallet under begrepsforklaringen infotainment, eller edutainment. Det betyr at presentasjonsformen hans er en blanding av humor og fag som gjør det lyttervennlig.  Tilhørerne skal le, lytte og lære. Formatet sin popularitet har eksplodert da det er anvendelig for å gi andre arrangement et løft med latter og smil.

Forfatteren Jan-Robert

Henriksen er også forfatter.  Han har to humorbøker på samvittigheten, en lærebok og hans største forfatterprosjekt skal snart lanseres – krimbøker med humor. Så autentisk en politikultur som mulig.