Privatlivspolitik

Personvernpolitikk Athenas

Følgende politikk inneholder informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Vi er den behandlingsansvarlige, og slik kan du kontakte oss:

Athenas AS

Heimdalsvingen 1, 3117 Tønsberg

Org.nr 895 590 312

Telefon: 911 16 989

E-mail: kontakt@athenas.no

Generelle betingelser for utarbeidelsen av denne policyen:

Denne policyen omhandler hvordan Athenas behandler dine data når du:

– besøker vår nettside

– melder deg på vårt nyhetsbrev

– registrerer deg som kunde/har kundeforhold hos oss

– deltar på et av våre kundearrangementer

– melder deg på et nettforedrag der Athenas er arrangør

Dine rettigheter knyttet til persondata vil også bli oppgitt til slutt i personvernspolicyen.

1) Når du besøker vår nettside:

Formålet med innsamlingen av data i forbindelse med besøk på vår nettside er å gi våre kunder

den beste mulige opplevelsen, forbedre nettsidens funksjoner og generere nyttig og pålitelig

statistikk. I tillegg brukes dataene dine til å tilpasse vår markedsføring og markedsføre den til

relevante mottakere, inkludert retargeting via LinkedIn, Facebook, Instagram, Google og YouTube,

hvis du har samtykket til markedsføringsinformasjonskapsler. De dataene som samles inn

inkluderer IP-adressen din, nettverkslokasjonen din, hvor lenge du bruker nettsiden, hvilken

nettleser du bruker, samt informasjon om plattformen du bruker for å få tilgang til nettsiden vår.

I tillegg gjelder Athenas retningslinjer for informasjonskapsler når du bruker nettsiden vår.

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i

henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen. Ditt samtykke til å

chatte/kommunisere med vår support i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a og artikkel 9,

avsnitt 2, bokstav a i personvernforordningen. Vår legitime interesse i å forbedre nettsiden vår og

være så relevante som mulig i markedsføringen vår i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i

personvernforordningen.

Dine persondata kommer blant annet fra din aksept av informasjonskapsler når du svarer på

informasjonskapsel-pop-up-vinduet, og hvis du velger å dele data med oss.

Oppbevaring av data skjer i samsvar med gjeldende regler. Vi henviser til vår

informasjonskapselpolitikk på nettsiden vår, som informerer om hvor lenge de enkelte dataene blir

lagret.

2) Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

Formålet med innsamlingen av disse dataene er å kunne sende deg og organisasjonen du

representerer nyhetsbrev som er lærerike og interessante for deg som melder deg på vårt

nyhetsbrev. De dataene som samles inn inkluderer e-postadressen din, navnet ditt, postnummeret

ditt, og eventuelt telefonnummeret ditt, stillingstittelen din og bedrift/organisasjonen du tilhører

(samt ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet).

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for innsamlingen av data ved påmelding til vårt nyhetsbrev er artikkel 6,

avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen.

Hvor informasjonen stammer fra:

Dine data stammer fra påmeldingsskjemaet som fylles ut i forbindelse med påmeldingen til

nyhetsbrevet – eller fra din henvendelse via nettsiden vår.

Oppbevaring av data:

Dine data blir lagret av GetResponse og oppfyller alle gjeldende lovkrav i EU's

personvernforordning. Så lenge du er påmeldt nyhetsbrevet, beholder vi dataene dine, og så snart

du melder deg av, vil dataene dine bli slettet i samsvar med gjeldende regler.

3) Når du er kunde hos oss:

Dataene som samles inn i forbindelse med at du og organisasjonen din oppretter deg som kunde

hos Athenas, behandles for å gi deg og organisasjonen din den beste mulige kundeopplevelsen,

etablere en profesjonell kontakt med deg og organisasjonen din for å sikre en sømløs

kommunikasjon, samt for å sikre samarbeidsforholdet med deg og organisasjonen din.

Dataene som samles inn inkluderer navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt, adresse,

organisasjonen du representerer, samt andre opplysninger du gir oss for kommunikasjon og kjøp,

med unntak av sensitive personopplysninger.

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dataene dine når organisasjonen din opprettes som

kunde, er artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b og f i personvernforordningen, om nødvendigheten for oss

og vår legitime interesse. Athenas formål med innsamling av personopplysninger kan være ett eller

flere av følgende: Behandling av din reservasjon eller bestilling av foredrag, kurs eller workshops

hos Athenas. Kontakt med deg ved invitasjoner til kundearrangementer og konkrete tilbud om

foredrag, samt inspirasjon og nyheter. Forbedring og utvikling av Athenas tjenester. Tilpasning av

Athenas kommunikasjon og markedsføring til deg. Analyse av din brukeradferd og remarketing.

Administrasjon av din relasjon til Athenas. Overholdelse av lovkrav.

Oppbevaring av data:

Hos Athenas beholder vi innsamlede data i forbindelse med salg så lenge vi har en saklig grunnlag for dette. Relevant lovgivning om slettefrister overholdes selvfølgelig. For å kunne bruke alle de ovennevnte samarbeidspartnerne kan vi ha behov for å overføre personopplysninger til tredjeparter som ikke er etablert i EU/EØS. Hvis og i den grad vi overfører dine personopplysninger til slike tredjeparter, etablert i tredjeland, er vi forpliktet til å sikre at den aktuelle enheten er tilstrekkelig sertifisert eller inngå avtaler basert på EUs standardkontraktklausuler for å sikre at overføringsgrunnlaget er lovlig.

Hvis du mottar vårt nyhetsbrev, oppbevares dine data av Mailchimp, som bruker datasentre som kan være plassert utenfor EU og EØS. Mailchimp er tilknyttet det såkalte EU-U.S Privacy Shield-arrangementet, som EU-kommisjonen har godkjent som å ha tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Så lenge du er påmeldt nyhetsbrevet, beholder vi dine data, og så snart du melder deg av, vil dine data bli slettet i henhold til gjeldende regler.

Dine data oppbevares så lenge Athenas har et saklig formål for dette og i henhold til gjeldende regler.

4) Dine rettigheter

Du har rettigheter i henhold til personvernforordningen angående vår behandling av opplysninger

om deg. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på

datapolicy@opusgroup.dk

Rett til innsyn (indsigtsret):

Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt tilgang til en rekke

ytterligere opplysninger.

Rettelse (rettelse):

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting:

I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige

generelle sletting.

Begrensning av behandling:

I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har

rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle opplysningene – bortsett fra

lagring – med ditt samtykke, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å

beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å protestere:

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller annen lovlige behandling av dine

personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av dine opplysninger for direkte

markedsføring.

Rett til dataportabilitet:

I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og

maskinlesbart format, og til å overføre disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen

uten hindring.

Klage til Datatilsynet:

Vårt hovedkontor er i Danmark. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine

personopplysninger på, har du rett til å klage til Datatilsynet i Danmark. Du finner

kontaktinformasjonen til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/english. Du kan lese mer om dine

rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter på deres nettside.

Føl deg trygg

Vårt primære mål med en god og transparent personvernpolicy er å sikre at våre brukere føler seg

trygge når de bruker vår tjeneste. Vårt forhold til våre kunder og samarbeidspartnere er det

viktigste for oss. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående vår

personvernpolicy og vår beskyttelse av dine data. Du er alltid velkommen til å kontakte oss på

datapolicy@opusgroup.dk

Oppdatert 15. September 2023.