Latterlig moro å jobbe.

  LATTER, Norges morsomste arbeidsplass?

Har humor deterministisk kausalitet eller er den stokastisk? Ha ha ha ha ha?

Spørsmålet fant jeg i en filosofibok. Oversatt til norsk, slik yngste datter ville ha sagt det, blir spørsmålet; asså, ler folk alltid av samma greia, lissom?  (Determinisme; alt er forutbestemt. Kausalitet; årsakssammenheng.  Stokastisk; motsatt av forutbestemt). 

Forretningsoppgaven min er humorens betydning i arbeidsprosesser. Målet er å gjøre temaet lærerikt, matnyttig og til det morsomste foredraget i Norge. Derfor skal jeg ikke kjede deg med naturvitenskap, teologi eller filosofi, men konkludere direkte.

Humor er en nødvendighet, komikk er viktig, smil gjør deg sexy og latter gjør at du lever bedre.

Hva er da effekten av bevisst bruk av humor i en jobbsituasjon? Før man svarer må man skrelle i løken. Ta vekk den institusjonaliserte aggressive scenehumoren, som sarkasme, satire, latterliggjøring og hån (Zillman, 1983). Men, husk at slik humor er ei viktig vaktbikkje i samfunnet. Eksempelvis.

«Berlusconi stiller til nytt valg i Italia, krever ny økonomisk modell for landet. Men eneste modellen han krevde tidligere var 17 år, tynnkledd og gikk på to bein!» (jrh).

Langt inne i humorløken finner du samarbeidende humor. Spurkeland (2012) presenterer et nytt perspektiv hvor humorkompetanse deles i to dimensjoner. Evnen til å formidle humor og evnen til å stimulere humor. Det siste betyr som leder, også evnen til å se gevinster.

Spurkelands forenkling er lett å manøvrere i, men legg gjerne til evnen til å gi uttrykk for humor. De som gir uttrykk for humor gjennom smil og latter, blir husket som dem som produserte den – uten nødvendigvis å ha slik evne!  Med andre ord. Ler du – blir du ansett for å være morsom.

Jeg legger til at forskere presenterer flere stiler av humoristisk adferd enn Spurkeland, alle utelatt i denne korte artikkelen.

Konklusjonen på spørsmålet om effektene, er klare. Humor er med på å skape gode relasjoner og harmoni på arbeidsplassen. Effektiv bruk av humor kan minimere oppfattet maktavstand og skape følelse av likhet.

Humor avdekker kulturelle antakelser, verdier, ledelsesstiler og vennskap (Duncan & Feisal)

Humor er språk. Deterministisk kausalitet finnes ikke. Den er stokastisk. Lissom.

Tags: , ,

Categorised in: